łaciński

Deinde idolon apparebat: senex macer et squalidus, qui barbam horridam et capillos longos habebat. Hic cruribus compedes, manibus autem catenas gerebat et eis increpabat quatiebatque. Incolae villae eius primo per tristes dirasque noctes metu vigilabantur; paulo post morbus vigiliam sequebatur, postremo autem incolae moriebantur. Nam interdiu quoque memoria imaginis oculis inerrabat. Qua de causa domus ista deserta et vacua manebat, et mox proscribebatur.

angielski

Then, idolon It was obvious: the old man, lean and filthy state, has a beard, and the hair of the long, he had, with a dreadful tale. This is the shackles on his legs, with his hands on them, however, the bars of which forsook her, and rebuked quatiebatque. The inhabitants of the villages who at the beginning by means of a sad countenance: for fear of the gloomy night I was awake; after the disease is a little watch of the priests going on, and at last But the natives were dying. In fact, during the day also the memory of the image of the eyes of the inerrabat. It is for this cause of the house to lie waste and empty, remained the same; and soon the person named.

PolskoAngielski.pl | Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.